Vi på Grapes Svenska AB uppdaterar vår hemsida, vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post.
Vi rekommenderar att ni under tiden tittar in på vår Guldkula Champagne: www.guldkula.se

We at Grapes Svenska AB are updating our homepage. Please feel free to contact us via phone or e-mail.
Until the homepage is updated, do we recommend that you visit our Guldkula Champagne: www.guldkula.se

Grapes Svenska AB
Box 45117
SE 104 30 Stockholm
SWEDEN

Phone: +46-8-664-3990
Fax: +46-8-664-3995